Kancelaria Notarialna w Częstochowie

           Kancelaria notarialna prowadzona przez notariusz Martę Jędrak, ma siedzibę w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 17. Kancelaria mieści się na parterze budynku i ma wejście bezpośrednio z ulicy Dąbrowskiego (naprzeciwko Deutsche Banku). Notariusz udziela szczegółowych i bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych zarówno w zakresie wymaganych dokumentów jak i należnych opłat. Wynagrodzenie za dokonane czynności notarialne ustalane jest indywidualnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237). Niektóre czynności dokonywane są w kancelarii bez uprzedniego umówienia (np. poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu). Notariusz Częstochowa - jestem zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek ten ustaje tylko w przypadku składania zeznań jako świadek przed sądem.

    notariusz Częstochowa        Częstochowa notariusz